Provident pierwszą firmą finansową w Radzie Reklamy

Drukuj

Provident Polska jako pierwsza firma sektora finansowego została sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy i tym samym poddaje swoje reklamy pod ocenę Rady Reklamy. Efektem współpracy będzie również kodeks, który nakreśli reguły przekazów reklamowych produktów finansowych.

  • Na polskim rynku pojawia się coraz więcej skomplikowanych produktów finansowych.
  • Reklama jest często pierwszym kontaktem klienta z produktem, dlatego przekaz powinien być zrozumiały i prosty w odbiorze.
  • Provident jako pierwsza firma finansowa na polskim rynku podda swoje reklamy audytowi Rady Reklamy.
  • Provident wspólnie z Radą Reklamy rozpocznie prace nad Kodeksem Etyki Reklamy Branży Finansowej. Do współpracy zaprasza wszystkie zainteresowane firmy oraz instytucje.

Na rynku codziennie pojawiają się nowe oferty produktów finansowych. Występują one w różnych wariantach i modyfikacjach. Produkty te są jednak z reguły skomplikowane i przez to mogą być niezrozumiałe dla odbiorcy. Często nawet niuanse powodują, że klient nie do końca bywa świadomy wyboru oferty. Dlatego ważne jest, żeby komunikat płynący z reklamy był jednoznaczny i przejrzysty. Provident Polska, jako pierwsza firma sektora finansowego dołączyła do Rady Reklamy i wyszła z propozycją wypracowania jasnych i konkretnych zasad, według których powinny być tworzone reklamy branży finansowej.

Reklama to często pierwszy kontakt klienta z produktem, dlatego tym bardziej ważne jest, żeby taki przekaz był jasny i zrozumiały w odbiorze – mówi Jacek Barankiewicz, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Szczególnie w przypadku produktów finansowych, które z jednej strony bywają bardzo skomplikowane, a z drugiej mają charakter niezwykle istotny dla klientów,  dbanie o przystępność i przejrzystość informacji jest absolutnie kluczowa. Produkt finansowy powinien być prosty w konstrukcji i jasny w zrozumieniu. Cieszymy się, że Provident dołączył do Rady Reklamy, dzięki czemu będziemy mogli rozpocząć prace nad kodyfikacją w tym zakresie – dodaje Jacek Barankiewicz.

Provident będąc jednym z największych reklamodawców sektora finansowego, został sygnatariuszem Rady Reklamy i tym samym od tej pory każdy przekaz reklamowy firmy zostanie poddany ocenie. Zatwierdzone przez Komisję Etyki Reklamy spoty otrzymają certyfikat oraz zielone światło do publikacji. To jeden z pierwszych kroków podjętych w kierunku samoregulacji rynku produktów finansowych. Firma zaprasza również inne firmy z sektora finansowego do prac nad wypracowaniem standardów dla branży.

Myślenie o biznesie przez pryzmat etyki jest jednym z kluczowych filarów działalności Providenta. Jako sygnatariusz organizacji sami poddajemy swoje reklamy niezależnemu audytowi, który sprawdza, czy są one zrozumiałe dla konsumenta – mówi Katarzyna Szerling, Dyrektor Pionu Marketingu Provident Polska. Ponadto będziemy pracowali nad osobnym kodeksem dla całej branży, dlatego zapraszamy wszystkie firmy i organizacje zainteresowane współpracą do podnoszenia standardów na rynku finansowym.  Zależy nam, aby efektem naszych wysiłków było powstanie Kodektu Etyki Reklamy Branży Finansowej – podkreśla.

Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów wydatki reklamowe instytucji finansowych w czwartym kwartale 2014 wyniosły łącznie prawie 433 mln zł. W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku, wartość reklamy wzrosła aż o 97 mln zł.

Komentarze obu stron są dostępne pod poniższym linkiem:

http://www.biznes.newseria.pl/news/provident_chce_opracowania,p915542051

O Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy odpowiada za samoregulację w dziedzinie reklamy. Działalność związku opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, który określa standardy komunikacji marketingowej. W ciągu 9 lat działalności Rada Reklamy rozpatrzyła ponad 14 tysięcy skarg złożonych przez konsumentów, przedsiębiorców, organy administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe. Komisja Etyki Reklamy prowadziła postępowanie w 1200 sprawach.

Członkami Rady Reklamy są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe: Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce (IAA), Polskie Stowarzyszenie Marketingu, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, Związek Pracodawców Branży IAB Polska, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych – Polbisco, Krajowa Unia Producentów Soków, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Sygnatariuszami Kodeksu Etyki Reklamy są reklamodawcy, media oraz agencje reklamowe.

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie obsługuje klientów w 8 krajach: Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Meksyku, Rumunii, na Litwie i w Bułgarii.

W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek z opcją obsługi w domu. Provident udziela również finansowania mikroprzedsiębiorcom. Provident jest, członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” oraz ogólnopolski program grantowy „Wokół Nas”.

Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi: Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym. Jest także jednym z laureatów konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki, a także trzykrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015) oraz Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt. Firma jest notowana w prestiżowych rankingach, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”, na której Provident zajął 239. miejsce pod względem przychodów. W 2013 roku Biuro Zarządzania Projektami Provident Polska (z ang. Project Management Office) zostało uhonorowane przez grono największych autorytetów w zakresie zarządzania projektami w Polsce tytułem „Najbardziej Dojrzałego PMO na rynku polskim w 2013 roku”. W 2014 roku firma zajęła również 6. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w kategorii organizacji finansowych w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

Kontakt dla mediów

Karolina Łuczak
Karolina Łuczak
Kierownik Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej
karolina.luczak@provident.pl
Provident Polska
tel.: + 48 22 455 48 39