Raport CSR inny niż wszystkie

Drukuj

Provident Polska zaprezentował drugi raport społecznej odpowiedzialności. Głównymi tematami analizy są działania firmy na rzecz etyki, odpowiedzialnego pożyczania oraz dialogu z interesariuszami. Kluczową rolę – co nie jest powszechne w raportach CSR - odgrywa również szeroki obraz całego sektora  po wprowadzeniu przepisów regulujących ten rynek. 

Raport Providenta to jedyny dokument wśród firm z branży pożyczkowej, który szeroko pokazuje i analizuje wszelkie aktywności związane z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Obejmuje on okres 2014-2015, lata w trakcie których trwały prace związane z regulacją sektora, zwieńczone wprowadzeniem przepisów porządkujących rynek i zwiększających bezpieczeństwo konsumentów. Pomimo dynamicznych zmian w sektorze pożyczkowym niektóre rzeczy pozostają niezmienne. Inicjatywy podejmowane przez Providenta, mają na celu promowanie odpowiedzialnych postaw w branży pożyczkowej z naciskiem na dialog i angażowanie interesariuszy, tworzenie standardów oraz działania edukacyjne skierowane do klientów i całego rynku – podkreśla Patrycja Rogowska – Tomaszycka, Dyrektor ds. Korporacyjnych, Członek Zarządu.

 Etyka fundamentem działalności

W globalną strategię Grupy International Personal Finance plc., do której należy Provident Polska, wpisane jest prowadzenie biznesu zgodne z kodeksem etyki IPF. Kodeks ten określa standardy etyczne w stosunku do wszystkich interesariuszy, w tym pracowników, doradców klienta, klientów, inwestorów, lokalnych społeczności, partnerów biznesowych i środowiska naturalnego. Raport społecznej odpowiedzialności Provident Polska szczegółowo przedstawia wszystkie inicjatywy podejmowane w Polsce dotyczące promowania etycznych postaw.

Misją wewnętrzną organizacji jest zarządzanie w sposób etyczny oraz propagowanie odpowiedzialnych postaw wśród pracowników i doradców klienta.

 W ramach odpowiedzialności zewnętrznej firma dzieli się wypracowanymi dobrymi praktykami oraz uczestniczy w tworzeniu standardów etycznych w sektorze finansowym.

Najwyższe standardy raportowania

Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska 2014 – 2015 został przygotowany zgodnie z wytycznymi do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju GRI G4 we współpracy z firmą Deloitte.  Dane zawarte w Raporcie zostały zweryfikowane przez niezależną firmę audytorską PwC.

- Raport CSR jest dla nas czymś więcej niż standardowym zapisem aktywności. To potwierdzenie przejrzystości w relacjach ze wszystkimi interesariuszami., którzy mają wpływ na sposób prowadzenia naszej działalności biznesowej i strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.- mówi Małgorzata Domaszewicz, kierownik ds. CSR

Raport społecznej odpowiedzialności Provident Polska został zgłoszony do konkursu organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod patronatem m. in. Ministerstwa Rozwoju i Federacji Konsumentów na najlepszy raport społeczny. Internauci mogą głosować na najlepsze raporty zdaniem raport do 16 września. Więcej informacji na temat konkursu, można znaleźć na stronie http://raportyspoleczne.pl.

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF). Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPF działa w 12 krajach na całym świecie i planuje rozwój na kolejnych rynkach. W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą na rynku pozabankowych pożyczek gotówkowych. Prezesem Zarządu jest David Parkinson.

Provident Polska jest firmą multikanałową i multiproduktową - dociera do wszystkich grup klientów, i oferuje szereg produktów: Pożyczkę konsumencką (w różnych wariantach: pożyczkę online, z obsługą domową lub samodzielną spłatą), pożyczkę konsolidacyjną i pożyczkę dla firm.

Jednym z filarów strategii biznesowej Providenta jest odpowiedzialne pożyczanie. W 2014 roku Provident zaprezentował pierwszy raport społeczny na rynku pożyczkowym, w którym podsumowane zostały działania firmy w latach 2012-2013 oraz przedstawił strategię działań na kolejne lata. W 2015 i 2016 roku Provident otrzymał nagrodę Etyczna Firma przyznawaną przez dziennik Puls Biznesu. W 2015 roku Provident będąc jednym z największych reklamodawców sektora finansowego, został sygnatariuszem Rady Reklamy. Firma jest czterokrotnym laureatem procesu certyfikacji Top Employer (2013, 2014, 2015, 2016).