Wyniki finansowe

Szukaj komunikatów

International Personal Finance Wyniki za III kwartał 2018 r. 18 października 2018 r.

International Personal Finance plc specjalizuje się w oferowaniu pożyczek konsumenckich, z których korzystają ponad 2 miliony klientów na 11 rynkach. Prowadzimy największy na świecie biznes pożyczek z obsługą domową oraz wiodącą firmę branży fintech, IPF Digital. ...Czytaj dalej

International Personal Finance plc: Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.

International Personal Finance plc: Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.     Najważniejsze informacje Dobre wyniki operacyjne i finansowe Grupy Wzrost wartości udzielonych pożyczek o 2% Dobre zarządzanie jakością pożyczek – wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodu w ujęciu rocznym na poziomie Grupy wyniósł...Czytaj dalej

International Personal Finance - Wyniki za I kwartał 2018

Wzrost wartości udzielonych pożyczek o 3% zgodnie z naszymi oczekiwaniami  Czytaj dalej

International Personal Finance - wyniki finansowe za 2017 rok

International Personal Finance plc Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.     Najważniejsze informacje Solidne wyniki finansowe i operacyjne na poziomie Grupy - Zysk Grupy z prowadzonej działalności przed opodatkowaniem wyniósł 105,6 mln GBP, co stanowi wzrost o 9,6 mln GBP z uwzględnieniem korzystnego wpływu kursów walutowych w wysokości 11,3 mln...Czytaj dalej

International Personal Finance - wyniki za III kwartał 2017

International Personal Finance - wyniki za III kwartał 2017 opublikowane 24 października 2017 r.         Najważniejsze informacje Wzrost wartości pożyczek udzielonych przez Grupę w III kwartale o 5% - Wzrost wartości pożyczek z obsługą domową udzielonych w Meksyku o 6% - Spadek wartości pożyczek z obsługą domową w Europie o 3% - Wzrost wartości pożyczek udzielonych przez IPF...Czytaj dalej

International Personal Finance plc: Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

International Personal Finance plc Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje poufne     Najważniejsze informacje Dobre wyniki finansowe i operacyjne na poziomie Grupy  Zysk Grupy przed opodatkowaniem wyniósł 43 mln GBP, co stanowi wzrost o 10 mln GBP z uwzględnieniem korzystnego wpływu kursów...Czytaj dalej