Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
26 lut 2014, 12:45

Rok wzrostu - wyniki finansowe Grupy IPF w 2013

Grupa IPF, właściciel Provident Polska, pokazał rekordowy zysk za rok 2013 w wysokości 590,5 mln PLN (118,1 mln GBP, wzrost o 24 proc.). Zysk polskiej spółki wyniósł 311,5 mln PLN (62,3 mln GBP), co oznacza wzrost o 13 proc.

 Kluczowymi czynnikami, które wpłynęły na tak dobry rezultat Grupy IPF, było przyspieszenie wzrostu liczby klientów do poziomu 7 proc. (2012: 4 proc.) oraz wzrostu liczby udzielonych pożyczek do poziomu 15 proc. (2012: 13 proc.), co z kolei spowodowało wzrost przychodów na poziomie 11 proc. (2012: 9 proc.). Jednocześnie solidne mechanizmy kontroli kredytowej oraz dobre zarządzanie operacyjne przyczyniło się do stabilnej jakości portfela kredytowego i poprawy parametru utraty wartości należności od klientów jako procent przychodu do poziomu 26,6 proc.

Rok 2013 był dla naszego biznesu rokiem znaczących postępów w zakresie realizacji naszej Strategii Wzrostu, dobrych wyników operacyjnych i szybkiego wzrostu zysków. Oprócz utrzymania bardzo dobrej jakości portfela kredytowego weszliśmy na dwa nowe rynki, rozwinęliśmy ofertę produktową i poczyniliśmy znaczące postępy w realizacji naszych celów w zakresie finansowania. - powiedział Gerard Ryan, Dyrektor Zarządzający IPF. Mimo, iż zauważamy coraz więcej wyzwań związanych z kwestiami regulacyjnymi oraz nasilenie konkurencji na rynku, jesteśmy przekonani, że dzięki naszej strategii i rozwojowi biznesu będziemy nadal generować wzrost zarówno w 2014 roku, jak i w kolejnych latach. - dodał prezes Ryan.

 Provident Polska

 Dla Polski, największego rynku w Grupie IPF, był to kolejny doskonały rok. Zespół osiągnął bardzo dobre wyniki w wielu parametrach biznesowych i rozpoczął działalność na rynku litewskim, który był pierwszym z dwóch nowych rynków otwartych w roku 2013. Na Litwie Provident obsługuje obecnie ok. 1 800 klientów podlegających pod dwa oddziały zlokalizowane w największych miastach kraju, Wilnie i Kownie.  

Polska spółka osiągnęła dobry wzrost w zakresie liczby udzielonych pożyczek oraz należności, jednocześnie utrzymując stabilny poziom kosztów, co w rezultacie przełożyło się na 13% wzrost zysku przed opodatkowaniem do poziomu 311,5 mln PLN (62,3 mln GBP). Czynniki te złożyły się na wzrost zysku bazowego o 59 mln PLN (11,8 mln GBP). Na wynik polskiej spółki wpłynęły również pozytywny wynik z tytułu kursów walutowych w wysokości 29,5 mln PLN (5,9 mln GBP), wyższe koszty rabatów z tytułu wcześniejszej spłaty (42 mln PLN, czyli 8,4 mln GBP) oraz inwestycje w rynek litewski (9,5 mln PLN, czyli 1,9 mln GBP).

W roku 2013 konkurencja na polskim rynku znacznie wzrosła, pojawiło się więcej podmiotów udzielających pożyczki krótkoterminowe. Oferta produktowa Provident Polska różni się od tej, którą oferują takie podmioty i, mimo że ich pojawienie się na rynku wywołało debatę w środowisku regulacyjnym, szacujemy, że wpływ ich działalności na wzrost liczby klientów w 2013 roku był nieznaczny.  

 

Wyniki Grupy IPF

 

 

2013

(w mln GBP)

 

2012

(w mln GBP)

 

Zmiana

(w mln GBP)

 

Zmiana

%

Zmiana % przy stałym kursie walutowym

 

Klienci (w tys.)

2 578

2,415

163

6,7

6,7

Pożyczki udzielone

1 050,8

882,1

168,7

19,1

15,1

Średni stan należności od klientów netto

710,0

588,3

121,7

20,7

16,5

 

 

 

 

 

 

Przychody (pomniejszone o rabaty)

746,8

651,7

95,1

14,6

10,6

Utrata wartości należności od klientów

(198,6)

(176,2)

(22,4)

(12,7)

(8,7)

 

548,2

475,5

72,7

15,3

11,3

Koszty finansowe

(49,0)

(41,6)

(7,4)

(17,8)

(12,9)

Prowizja Przedstawicieli

(86,1)

(74,9)

(11,2)

(15,0)

(11,2)

Pozostałe koszty

(295,0)

(263,9)

(31,1)

(11,8)

(10,2)

Zysk przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi

 

118,1

 

95,1

 

23,0

 

24,2

 

Pozycje nadzwyczajne

12,4

(4,8)

17,2

 

 

Zysk w sprawozdaniu finansowym przed opodatkowaniem

130,5

90,3

40,2

 

 

 

Wyniki Provident Polska

 

 

2013

mln GBP

 

2012

mln GBP

 

Zmiana

mln GBP

 

Zmiana

%

Zmiana w % przy stałym kursie walutowym

Klienci (w tys.)

841

821

20

2,4

2,4

Pożyczki udzielone

380,4

326,6

53,8

16,5

11,9

Średni stan należności od klientów netto

282,6

235,7

46,9

19,9

15,0

 

 

 

 

 

 

Przychody

295,7

268,8

26,9

10,0

5,6

Utrata wartości należności od klientów

(84,3)

(79,5)

(4,8)

(6,0)

(1,6)

 

211,4

189,3

22,1

11,7

7,3

Koszty finansowe

(20,2)

(17,4)

(2,8)

(16,1)

(11,0)

Prowizja Doradców Klienta

(30,0)

(27,1)

(2,9)

(10,7)

(6,4)

Pozostałe koszty

(98,9)

(89,9)

(9,0)

(10,0)

(10,1)

Zysk przed opodatkowaniem

62,3

54,9

7,4

13,5

 

 

 

 

 

 

 

Polska

64,2

54,9

9,3

16,9

 

Litwa

(1,9)

-

(1,9)

-

 

Zysk przed opodatkowaniem

62,3

54,9

7,4

13,5

 

 

 

***************************************************************

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

 

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie obsługuje klientów w 8 krajach: Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Meksyku, Rumunii, na Litwie i w Bułgarii.

 W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek z opcją obsługi w domu. Provident udziela również finansowania mikroprzedsiębiorcom. Provident jest, członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko- Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” .

 Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień: II miejsce w konkursie Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym, jest również laureatem konkursu FlexiLider 2011 (PKPP „Lewiatan”). Dołączył także do grona 25 polskich firm wyróżnionych w konkursie European Business Awards 2011. Firma jest notowana w prestiżowych w kraju rankingach firm, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”, na której Provident zajął 239. miejsce pod względem przychodów. W 2011 roku firma zajęła również 6. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych firm społecznie wśród firm finansowych w rankingu Gazety Prawnej.

 

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Dyrektorka Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej, Rzeczniczka Prasowa