Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
30 kwi 2014, 15:04

Dalszy rozwój – wyniki finansowe Grupy IPF w pierwszym kwartale 2014

Grupa International Personal Finance, właściciel Provident Polska, w pierwszym kwartale 2014 roku, osiągnął zysk na poziomie 63,5 mln PLN (12,7 mln GBP). Jest to wzrost o 18 mln PLN (3,6 mln GBP). Zysk polskiej spółki wyniósł 39 mln PLN (7,8 mln GBP) i wzrósł o 13,5 mln PLN (2,7 mln GBP).

Mimo coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia, w Polsce i na Litwie osiągnięto bardzo dobre wyniki oraz mocny wzrost zysku bazowego o 21 mln PLN (4,2 mln GBP), wynikający głównie ze wzrostu udzielonych pożyczek o 10% i zwiększenia się przychodów o 15% w porównaniu z I kw. 2013. Provident Polska kończy kwartał z 843 000 klientów (rok temu było to 829 tysięcy), a jakość pożyczek utrzymuje się na dobrym poziomie. Utrata wartości należności od klientów w ujęciu rocznym, jako odsetek przychodu, pozostaje na stabilnym poziomie 28,7%. Spółka ściśle kontrolowała koszty, uwzględniając inwestycje na Litwie, wskaźnik kosztów do dochodu wzrósł tylko o 0,3 punktu procentowego - do 33,0%. Obecnie trwa geograficzna ekspansja działalności firmy na Litwie, gdzie Provident posiada 2 200 klientów.

Cieszę się, mogąc poinformować o pozytywnym rozpoczęciu roku i osiągnięciem dobrych poziomów wzrostu i zysków – powiedział Gerard Ryan, Dyrektor Zarządzający IPF. Na początku kwietnia z powodzeniem refinansowaliśmy nasze euroobligacje po istotnie niższym koszcie. Dzisiejsze ogłoszenie skupu akcji własnych na kwotę około 50 mln GBP w celu obniżenia wskaźnika kapitału własnego w całości finansowania do około 45%, dowodzi naszego zaangażowania w dalsze zwiększanie wartości dla akcjonariuszy. Znajdujemy się w dobrej pozycji do zapewnienia dalszego wzrostu w kolejnych miesiącach roku – dodał prezes Ryan

Utrzymując przyspieszenie osiągnięte w roku 2013 i koncentrując się na generowaniu zrównoważonego wzrostu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne w pierwszym kwartale. Zysk brutto wzrósł o 3,6 mln GBP do 12,7 mln GBP. Wszystkie rynki przyczyniły się do silnego wzrostu zysku bazowego o 7,5 mln GBP, który został częściowo skompensowany przez zainwestowanie 2,3 mln GBP na naszych dwóch nowych rynkach - Litwie i Bułgarii - oraz przez wpływ niższych kursów walutowych wynoszący 1,6 mln GBP.

Najważniejszymi czynnikami kształtującymi wynik za I kw. był mocny wzrost udzielonych pożyczek o 18% oraz ich dobra jakość. Wzrost udzielonych pożyczek osiągnięto dzięki większej o 7% liczbie klientów, co stanowi kontynuację strategii wybiórczego łagodzenia warunków udzielania pożyczek nowym klientom oraz udzielania większych pożyczek obecnym klientom o dobrej jakości. Popyt na nasze produkty pożyczkowe o dłuższym terminie w Polsce, Czechach i na Słowacji jest nadal silny, a w lutym 2014 r. uruchomiona została pożyczka 100-tygodniowa na Węgrzech i pożyczki na okres do 78 tygodni w Rumunii.

Jednocześnie z osiąganiem wzrostu utrzymane zostały dobre wyniki w zakresie odzyskiwania należności, a jakość pożyczek utrzymuje się na solidnym poziomie. W związku z powyższym utrata wartości należności od klientów w skali roku, wyrażona jako procent przychodów, pozostawała na stabilnym poziomie 26,7%, mieszczącym się bez problemów w zakresie docelowym firmy: 25-30%. Wskaźnik kosztów do dochodów w ujęciu rocznym poprawił się od końca roku 2013 o 0,2 punktu procentowego do poziomu 39,3%, po zainwestowaniu 2,3 mln GBP na Litwie i w Bułgarii. Wskaźnik kosztów do dochodów w skali roku z wyłączeniem nowych rynków wyniósł 38,4%, co oznacza poprawę o 0,5% od końca roku.

 

 

Najważniejsze dane statystyczne Grupa IPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kw. 2014

 

 

 

 

 

I kw. 2013

 

 

 

Zmiana r/r

przy stałym kursie walutowym

Klienci (w tys.)

2 571

2 412

6,6%

Pożyczki udzielone (w mln GBP)

258,3

232,8

18,2%

Przychody (w mln GBP)

194,9

177,6

16,8%

Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym

26,7%

27,6%

0,9 pkt.

Wskaźnik kosztów do dochodów w ujęciu rocznym

39,3%

39,3%

-

Zysk brutto (w mln GBP)

12,7

9,1

 

 

 

 

 

 

Zysk brutto za 1 kw. 2014

mln GBP

 

Zmiana zysku bazowego

mln GBP

 

Koszty nowych rynków

mln GBP

 

Gorsze kursy wymiany walut

mln GBP

 

Zysk brutto za 1 kw. 2013

mln GBP

Polska-Litwa

7,8

4,2

(1,1)

(0,4)

5,1

Czechy i Słowacja

5,0

0,7

-

(0,5)

4,8

Węgry

2,5

1,7

-

(0,2)

1,0

Rumunia-Bułgaria

(1,1)

0,6

(1,2)

-

(0,5)

Meksyk

2,0

0,6

-

(0,5)

1,9

Koszty w Wlk. Brytanii

(3,5)

(0,3)

-

-

(3,2)

Razem

12,7

7,5

(2,3)

(1,6)

9,1

 Oryginalny raport, w języku angielskim, dostępny jest pod adresem: http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/260804

 

 

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Małgorzata Domaszewicz

Małgorzata Domaszewicz

Kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu