Komunikaty prasowe

Akcje marketingowe i promocje
Pozostałe informacje
Informacje biznesowe
Produkty i usługi
28 maj 2014, 10:41

Provident wspólnie z AXA zaoferował seniorom pożyczkę z darmowym ubezpieczeniem - Pakietem Medycznym

Firma Provident wprowadziła do swojej oferty pożyczkę z darmowym ubezpieczeniem - Pakietem Medycznym dla seniorów. Bezpłatna ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest przez spółkę we współpracy z Grupą AXA, a jej zakres obejmuje m.in. wizyty lekarskie, transport medyczny i dodatkowe świadczenia, z których można skorzystać w następstwie nieszczęśliwych wypadków lub nagłych zachorowań. Specjalna oferta pożyczek adresowanych do seniorów obowiązuje od 28 maja do 29 sierpnia 2014 roku.

Z nowej oferty skorzystać mogą klienci, którzy mają co najmniej 60 lat i w okresie wymienionych trzech miesięcy wezmą w firmie Provident pożyczkę na kwotę powyżej 2000 zł. Osoba, która zamierza korzystać z darmowego Pakietu Medycznego, powinna oczywiście wyrazić taką chęć poprzez podpisanie deklaracji przystąpienia. Taką możliwość mają zarówno seniorzy, którzy już wcześniej posiadali pożyczkę konsumencką w firmie Provident i wywiązali się z jej spłaty, jak i klienci, którzy zaciągną ją po raz pierwszy[1]. Specjalną akcją promocyjną objęte są oba rodzaje pożyczek oferowanych przez spółkę: w pakiecie Przelew oraz Gotówka (czyli z opcją obsługi domowej i cotygodniowej spłaty rat w trakcie wizyty doradcy klienta).

Darmowe świadczenia medyczne: ulga dla budżetu seniora

Dzięki współpracy firmy Provident z Grupą AXA seniorzy będą mieli do dyspozycji szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, gwarantującej pomoc medyczną 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Oferowane w ramach polis świadczenia obejmują m.in.: całodobowy dostęp do informacji medycznej, wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu pobytu (również pielęgniarki i fizjoterapeuty), wizyty u lekarzy różnych specjalności.

Seniorzy mogą liczyć również na darmową dostawę leków, ich refundację (do kwoty 200 zł) oraz dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Istotnym elementem ochrony ubezpieczeniowej są także: świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (50 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu) i darmowy transport medyczny (do i z placówki medycznej, a także pomiędzy placówkami). Liczba świadczeń przysługujących klientom w ramach danej kategorii określona jest w Szczególnych warunkach ubezpieczenia.

Wydatki na wizyty u lekarzy różnych specjalności, leki czy też transport medyczny stanowią często bardzo poważny koszt dla seniorów. Dlatego we współpracy z Grupą AXA przygotowaliśmy specjalną ofertę dla osób starszych, dzięki której nie tylko zapewniamy im środki finansowe w ramach pożyczki, ale także uzupełniamy lukę w ich budżecie poprzez darmowe ubezpieczenie. Ciężar uregulowania składki ubezpieczeniowej bierze na siebie Provident, dzięki czemu dana osoba nie ponosi dodatkowych kosztów, a ma dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych – powiedział Tomasz Pietruszewski, kierownik ds. rozwoju produktów i rynku w firmie Provident Polska.

Darmowy Pakiet Medyczny zaczyna obowiązywać po dwóch tygodniach od podpisania umowy pożyczki i jest ważny przez pełny rok kalendarzowy. Seniorzy, którzy skorzystają z dedykowanej oferty, otrzymają dokument szczegółowo opisujący warunki ubezpieczenia. Folder, w przystępnej formie i jasnym językiem informuje, jakie świadczenia wchodzą w zakres ubezpieczenia, a jakich świadczeń ubezpieczenie nie obejmuje i co zrobić gdy ubezpieczony ulegnie wypadkowi albo nagle zachoruje. Klient otrzyma też specjalną kartę potwierdzającą posiadanie darmowego Pakietu Medycznego. Znajdzie się na niej całodobowy telefon alarmowy, czynny 7 dni w tygodniu, oraz kontakt do Centrum Informacji Grupy AXA, które służy pomocą w przypadku ewentualnych dodatkowych pytań dotyczących świadczeń dostępnych w ramach ubezpieczenia.

 Oferta branży ubezpieczeniowej dla seniorów – szczególnie w Polsce – jest bardzo uboga. Wynika to z paru czynników, głównie technicznych, ale ważnym powodem jest też brak dogłębnej wiedzy o tej grupie wiekowej, bo patrząc na zmiany demograficzne, jest ona stosunkowo nowa. Oprócz oczywiście aspektu biznesowego, czyli zwiększania sprzedaży ubezpieczeń ochronnych, współpraca na rzecz klientów Providenta ma dla nas wymiar społeczny. Jest dla nas okazją, aby zacząć poznawać styl życia, zachowania i potrzeby tej grupy społecznej, żeby móc oferować produkty dopasowane do ich potrzeb – powiedział Mariusz Wójcik, członek zarządu AXA Życie.

Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, polisa dla seniorów dotyczy wyłącznie zdarzeń medycznych zaistniałych na terytorium Polski, gdzie realizowane będą również wszystkie świadczenia przysługujące klientom w ramach ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: zdarzeń będących następstwem chorób przewlekłych, a także chorób, które zaistniały przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej lub ich powikłań i zaostrzeń, które rozpoczęły się w ww. czasie.

[1]
Zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej, z bezpłatnego Pakietu Medycznego skorzystać mogą klienci, którzy: „zawrą z Organizatorem konsumencką umowę pożyczki w Pakiecie Gotówka lub Pakiecie Przelew i nie odstąpią od niej w trybie oraz terminie przewidzianym w umowie pożyczki (przy czym dla pożyczki zawartej w Pakiecie Przelew jako datę zawarcia umowy pożyczki należy rozumieć datę podpisania umowy przez Organizatora) oraz nie spłacą pożyczki w całości przed upływem co najmniej połowy okresu spłaty pożyczki wskazanym w harmonogramie spłat rat pożyczki (nie dotyczy całkowitej spłaty pożyczki dokonanej za pomocą pożyczki refinansującej Organizatora)”

***

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie obsługuje klientów w 8 krajach: Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Meksyku, Rumunii, na Litwie i w Bułgarii.

W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International Personal Finance. Firma specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek z opcją obsługi w domu. Provident udziela również finansowania mikroprzedsiębiorcom. Provident jest, członkiem Pracodawców RP i Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” .

Provident zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień: II miejsce w konkursie Perły Polskiej Gospodarki w sektorze finansowym, jest również laureatem konkursu FlexiLider 2011 (PKPP „Lewiatan”). Dołączył także do grona 25 polskich firm wyróżnionych w konkursie European Business Awards 2011. Firma jest notowana w prestiżowych w kraju rankingach firm, w tym na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”, na której Provident zajął 239. miejsce pod względem przychodów. W 2011 roku firma zajęła również 6. miejsce wśród najbardziej odpowiedzialnych firm społecznie wśród firm finansowych w rankingu Gazety Prawnej.

Podstawowe informacje o AXA

Grupa AXA jest międzynarodową firmą finansową obecną w 56 krajach i liderem w ubezpieczaniu i zarządzaniu aktywami 102 milionów klientów. Rok 2013 zamknęła przychodami w wysokości 91 mld euro, a wynik z działalności podstawowej wyniósł 4,7 mld euro. Na koniec grudnia 2013 AXA zarządzała aktywami o wartości 1,2 biliona euro.

W Polsce firma działa od 2005 roku. Chroni życie, zdrowie i majątek oraz zarządza aktywami ponad 1,5 mln klientów, którzy korzystają z ochronnych i inwestycyjnych ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń emerytalnych, komunikacyjnych czy turystycznych. AXA dba również o bezpieczeństwo firm, ich majątek i interesy prawne oraz bezpieczeństwo pracowników. AXA wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości prowadzi pierwszy w Polsce ogólnopolski program dla młodzieży ponadgimnazjalnej o ubezpieczeniach „Dbam o przyszłość”. Program jest oparty o wolontariat pracowników grupy AXA i został uznany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z najlepszych praktyk na rynku. W 2013 roku w programie wzięło udział prawie 600 uczniów z 14 szkół.

AXA prowadzi fundację AXA Research Fund, w ramach której wspiera naukowców i badaczy z całego świata po to, aby pozyskać wiedzę i lepiej zrozumieć ryzyka, które mogą zagrażać życiu ludzkiemu, środowisku i społeczeństwu. W ten sposób firma chce podjąć próbę przeciwdziałania tym ryzykom, a kiedy wystąpią, starać się chronić ludzi przed ich konsekwencjami. Finansuje niezależne badania akademickie w kierunku ryzyk związanych ze środowiskiem (zmiany klimatyczne, anomalie pogodowe, czy kwestie związane z zachowaniem bioróżnorodności), z ludzkim życiem (długowieczność, choroby cywilizacyjne) oraz ze społeczeństwem (ryzyka finansowe czy socjopolityczne). Od 2007 roku AXA przekazała w formie grantów 105 mln euro na 401 projektów badawczych w 27 krajach dla naukowców 49 różnych narodowości, w tym 3 naukowców z Polski.

 

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Małgorzata Domaszewicz

Małgorzata Domaszewicz

Kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Zdjęcie Stefan Bogucki

Stefan Bogucki

Senior Account Manager