Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
30 lip 2014, 14:38

Rekordowe wyniki finansowe Grupy IPF w pierwszym półroczu 2014

 

Grupa International Personal Finance, właściciel Provident Polska, w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2014 roku osiągnął zysk przed opodatkowaniem na poziomie ok. 246,8 mln PLN (47,1 mln GBP). Jest to rekordowy, 11% wzrost. Zysk polskiej spółki wyniósł ok. 148,2 mln PLN (28,5 mln GBP) i wzrósł o ok. 28 mln PLN (5,4 mln GBP), w stosunku do roku ubiegłego.

 Polski Provident osiągnął znaczny wzrost wartości udzielonych pożyczek i przychodów, a dzięki dalszemu obniżeniu wskaźnika kosztów do dochodów spółka zwiększyła zysk przed opodatkowaniem o 23% do ok. 148,2 mln PLN (28,5 mln GBP). Wynika to z wyraźnego wzrostu zysku bazowego o ok. 44,2 mln PLN (8,5 mln GBP) przed uwzględnieniem dodatkowych inwestycji na Litwie w kwocie ok. 10,92 mln PLN (2,1 mln GBP) i niekorzystnego wpływu kursów walutowych, który wyniósł ok. 5,2 mln PLN (1,0 mln GBP).

 Pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia, polska spółka osiągnęła wzrost liczby klientów o 3%, do 853 tysięcy oraz przyrost wartości udzielonych pożyczek o 10%. Zarówno średni stan należności netto, jak i przychody wzrosły o 15%, wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym pozostał natomiast w założonym przedziale na poziomie 29,7%.

 Robimy duże postępy biznesowe, a nasza strategia nadal przynosi silny wzrost przychodów i zysków – skomentował Gerard Ryan, Dyrektor Zarządzający IPF. Mam również przyjemność ogłosić, że wchodzimy na rynek hiszpański, który otwiera nowe możliwości znaczącego zwiększenia skali naszej działalności w Europie. Na wielu rynkach zwiększyły się wymogi regulacyjne i nasiliła się konkurencja, ale jesteśmy przekonani, że będziemy nadal rosnąć i zwiększać stopę zwrotu dla naszych akcjonariuszy. – dodał Ryan.

 W pierwszej połowie 2014 r. Provident Polska skupił się również na dalszym rozszerzaniu działalności na Litwie, gdzie liczba klientów zwiększyła się do 3 700, a liczba przedstawicieli do około 150.

 W drugiej połowie roku firma planuje osiągnąć dalsze wzrosty w Polsce i na Litwie, inwestując więcej w marketing i zachęty oraz zyskując ogólnokrajowy zasięg na Litwie.

 

Wyniki Grupy International Personal Finance przedstawiono w poniższej tabeli:

 

2014

mln GBP

2013

mln GBP

Zmiana

mln GBP

Zmiana

%

Zmiana w % przy stałym kursie walutowym

Klienci (w tys.)

2607

2440

167

6,8

6,8

Pożyczki udzielone

513,0

486,5

26,5

5,4

12,7

Średni stan należności od klientów netto

761,9

677,6

84,3

12,4

19,8

Przychody

394,1

360,3

33,8

9,4

16,7

Utrata wartości należności od klientów

(130,2)

(108,4)

(21,8)

(20,1)

(28,0)

Przychody netto

263,9

251,9

12,0

4,8

11,9

Koszty finansowe

(23,4)

(23,7)

0,3

1,3

(4,5)

Prowizje przedstawicieli

(44,6)

(41,9)

(2,7)

(6,4)

(14,4)

Pozostałe koszty

(148,8)

(144,0)

(4,8)

(3,3)

(9,3)

Zysk przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi

47,1

42,3

4,8

11,3

 

Pozycje nadzwyczajne

(22,6)

12,4

(35,0)

 

 

Zysk przed opodatkowaniem w sprawozdaniu finansowym

24,5

54,7

(30,2)

 

 

 

Oryginalny raport, w języku angielskim, dostępny jest pod adresem: http://www.ipfin.co.uk/~/media/Files/I/IPF-Refresh/Attachments/pdf/2014/hy-financial-report-30062014.pdf

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Dyrektorka Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej, Rzeczniczka Prasowa