Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
Informacje biznesowe
25 lut 2015, 13:11

Silny wzrost zysku bazowego - wyniki roczne International Personal Finance, właściciela Providenta

Silny bazowy wzrost zysku

 • Silny bazowy wzrost zysku przed uwzględnieniem opodatkowania i pozycji nadzwyczajnych o 25,4 mln GBP (21,5%) zrównoważony inwestycjami w nowe rodzaje działalności wysokości 9,0 mln GBP oraz kosztami słabszych kursów wymiany walut na poziomie 11,0 mln GBP
 • Zysk przed uwzględnieniem opodatkowania i pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 5% do 123,5 mln GBP
 • Koszty pozostały pod kontrolą, nastąpiła też poprawa efektywności dzięki wskaźnikowi kosztów do dochodów na poziomie 38,8% po uwzględnieniu kosztów nowych rodzajów działalności
 • Utrata wartości wyrażona jako procent przychodu pozostała w pożądanym zakresie 28,1%

Stały wzrost liczby klientów i udzielanych kredytów, chociaż uległ on spowolnieniu w trakcie czwartego kwartału

 • Liczba klientów i udzielanych kredytów wzrosła odpowiednio o 2% i 5% rok do roku
 • Przychód za rok wzrósł o 13%
 • W ostatnich tygodniach roku wzrost poniżej oczekiwań

Nowe produkty, kanały oraz dalsza ekspansja geograficzna przyczynią się do wyższych poziomów wzrostu w roku 2015 i latach późniejszych

 • Zezwolenie na rozpoczęcie działalności w Hiszpanii oczekiwane w najbliższym czasie
 • Ekspansja geograficzna kontynuowana jest w Meksyku, na Litwie i w Bułgarii
 • Na działalność pozytywny wpływ ma program Transformacja dla wzrostu (T4G)
 • Wdrożonych zostało wiele nowych produktów i kanałów sprzedaży w celu przyciągnięcia nowych i istniejących klientów produktów typu „home credit”

Stworzenie działalności on-line

 • Przejęcie MCB Finance Group plc (MCB) w lutym 2015 – doświadczony, dochodowy dostawca kredytów konsumpcyjnych, sprzedawanych on-line w pięciu krajach
 • Start działalności spółki Hapi Pożyczki w Polsce

Redukcja docelowego wskaźnika kapitałowego oraz wzrost stopy dywidendy

 • Docelowy wskaźnik kapitału własnego do należności zredukowany do 40% z 45%
 • Docelowa stopa dywidendy podniesiona do 35% z aktualnych 25%
 • Zaproponowany 29% wzrost dywidendy rocznej do 12,0 pensów za akcję
 • Finansowanie euroobligacjami o wartości 300 mln euro refinansowane w znacznie niższej stawce; odnowione zostały również instrumenty bankowe o wartości 100 mln GBP.

 

Główne statystyki

 

2014

 

2013

Zmiana rok do roku

przy CER

Klienci (tys.)

2.640

2.578

2,4%

Udzielone kredyty (mln GBP)

1.022,0

1.050,8

4,7%

Przychód (mln GBP)

783,2

746,8

12,7%

% utraty wartości przychodu

28,1%

26,6%

(1,5) pt

Stosunek kosztów do dochodów 

38,8%

39,5%

0,7 pt

Zysk przed opodatkowaniem* (mln GBP)

123,5

118,1

4,6%

Ustawowy zysk przed opodatkowaniem* (mln GBP)

100,2

130,5

 

Zysk na akcję* (pensy)

38,0

35,5

 

Ustawowy zysk na akcję* (pensy)

30,2

39,2

 

Rentowność kapitału własnego* (%)

23,6

22,9

 

*Przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – szczegóły pozycji nadzwyczajnych podano na stronie 10

Komentarz Gerarda Ryana, prezesa spółki

“W roku 2014 osiągnęliśmy silny bazowy wzrost zysku i zainwestowaliśmy w dalszą ekspansję naszego biznesu, dzięki czemu prowadzimy obecnie działalność w trzynastu krajach. W ostatnich tygodniach roku doświadczyliśmy spowolnionego wzrostu w Europie, lecz podjęliśmy starania odwrócenia tego trendu i nadal wprowadzamy na rynek nowe produkty w celu wspierania przyszłego wzrostu. Bardzo cieszymy się również z stworzenia nowego kanału sprzedaży on-line, który naszym zdaniem przyciągnie do nas wielu nowych klientów. Zgodnie z naszą deklaracją o skupianiu się na zyskowności dla udziałowców, wierzymy, że nasz biznes ma duże szanse na znaczny wzrost w roku 2015."

Polska i Litwa

Polska i Litwa osiągnęły dobry wzrost w obszarze należności, ściśle kontrolowały koszty i uzyskały wzrost zysku.  Podany zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 14% do 71,0 mln GBP, co stanowiło duży wzrost zysku bazowego o 16,4 mln GBP, zrównoważony inwestycją o wartości 3,8 mln GBP w rozwój naszej nowej działalności na Litwie i rozwój marki Hapi Pożyczki. Ponadto, uwzględnione zostały niekorzystne wahania kursowe w wysokości 3,9 mln GBP.

 

 

2014

mln GBP

 

2013

mln GBP

 

Zmiana

mln GBP

 

Zmiana

%

Zmiana przy CER %

 

Liczba klientów (tys,)

848

841

7

0,8

0,8

Udzielony kredyt

372,7

380,4

(7,7)

(2,0)

3,2

Średni stan należności netto

299,5

282,6

16,9

6,0

11,5

 

 

 

 

 

 

Przychód

308,8

295,7

13,1

4,4

9,9

Utrata wartości

(84,2)

(84,3)

0,1

0,1

(4,6)

 

224,6

211,4

13,2

6,2

12,0

Koszty finansowania

(18,7)

(20,2)

1,5

7,4

2,1

Prowizje agentów

(33,8)

(30,0)

(3,8)

(12,7)

(18,2)

Inne koszty

(101,1)

(98,9)

(2,2)

(2,2)

(7,0)

Zysk przed opodatkowaniem

71,0

62,3

8,7

14,0

 

Polska - home credit

76,6

64,2

12,4

19,3

 

Polska – Hapi Pożyczki

(1,5)

-

(1,5)

-

 

Litwa

(4,1)

(1,9)

(2,2)

(115,8)

 

Zysk przed opodatkowaniem

71,0

62,3

8,7

14,0

 

Po dobrych wynikach w pierwszej połowie roku, dotknęły nas trudniejsze warunki handlowe, ze względu na wzrost działań konkurencji, w szczególności firm udzielających pożyczek chwilówkowych. Czynniki te przyczyniły się do spowolnienia wzrostu, zwłaszcza pod koniec roku, i uzyskaliśmy 1% wzrost liczby klientów do poziomu 848.000 oraz wzrost przyznanych kredytów o 3%. Średni stan należności netto wzrósł o 12%, generując wzrost przychodów o 10%.

Jakość kredytów w Polsce i na Litwie jest dobra, i uzyskaliśmy poprawę o 1,2 punktu procentowego w zakresie utraty wartości aktywów, jako procentu przychodów do 27,3% w porównaniu do roku 2013. 5,5 mln GBP uzyskaliśmy również ze sprzedaży należności nieregularnych w tym roku.

Nadal ściśle pilnowaliśmy kosztów, jednocześnie inwestując na Litwie i w spółkę Hapi Pożyczki, i uzyskaliśmy poprawę o 0,7 punktu procentowego w zakresie kosztów – do 32,7%.

W przyszłości presja konkurencyjna będzie prawdopodobnie rosła, ale planujemy przyspieszenie wzrostu przez zwiększanie oferty produktów oraz ułatwianie klientom dostępu do naszych produktów.  Osiągniemy to dzięki połączeniu ofert nowych produktów i wykorzystaniu nowych kanałów dystrybucji (pożyczka z ratą miesięczną, pożyczka dla klientów samozatrudnionych, oraz zwiększanie sprzedaży za pośrednictwem brokerów, którzy są rosnącym kanałem sprzedaży pożyczek konsumpcyjnych w Polsce). Na Litwie posiadamy obecnie pełną infrastrukturę rynkową a dzięki wiedzy na temat innowacji w zakresie produktów i kanałów wyniesionej z Polski planujemy odnotowywać stały wzrost liczby klientów i przyznanych kredytów. 

Wyniki operacyjne grupy

Silny wzrost bazowy na poziomie 21,5%

W całym roku osiągnęliśmy zysk wysokości 123,5 mln GBP przed opodatkowaniem i bez uwzględnienia pozycji nadzwyczajnych oraz silny bazowy wzrost zysku wysokości 25,4 mln GBP (21.5%) zrównoważony kosztami inwestycji w dodatkowe nowe przedsięwzięcia biznesowe wysokości 9,0 mln GBP i kosztami niekorzystnych zmian w kursach wymiany walut wysokości 11,0 mln GBP. Osiągnęliśmy również znaczny postęp w zakresie realizacji wszystkich czterech filarów naszej strategii, które będą podstawą dalszego wzrostu.

Wyniki grupy przedstawiono poniżej:

 

 

2014

mln GBP

 

2013

mln GBP

 

Zmiana

mln GBP

 

Zmiana

%

Zmiana przy  CER

%

Liczba klientów (tys.)

2.640

2.578

62

2,4

2,4

Udzielone kredyty

1,022.0

1.050,8

(28,8)

(2,7)

4,7

Średnie należności netto

760.6

710,0

50,6

7,1

15,2

 

 

 

 

 

 

Przychód

783,2

746,8

36,4

4,9

12,7

Utrata wartości

(220,0)

(198,6)

(21,4)

(10,8)

(18,8)

 

563,2

548,2

15,0

2,7

10,5

Koszty finansowe

(45,3)

(49,0)

3,7

7,6

0,4

Prowizje agentów

(90,8)

(86,1)

(4,7)

(5,5)

(13,4)

Inne koszty

(303,6)

(295,0)

(8,6)

(2,9)

(9,5)

Zysk przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi

 

123,5

 

118,1

 

5,4

 

4,6

 

Pozycje nadzwyczajne

(23,3)

12,4

(35,7)

 

 

Ustawowy zysk przed opodatkowaniem

100,2

130,5

(30,3)

 

 

Osiągnęliśmy 2% wzrost w liczbie klientów, która wzrosła do 2,5 mln oraz 5% wzrost udzielonych kredytów. Poziom wzrostu był niższy od zakładanego, w szczególności w czwartym kwartale. Nasze europejskie rynki odnotowały trudniejsze otoczenie biznesowe ze względu na wzrost konkurencji w Polsce i Czechach. Mimo iż przystosowaliśmy się do tych wyzwań, wzrost konkurencji wraz ze zmianami regulacyjnymi na Słowacji miał wpływ na: wzrost liczebności klientów, pewne elementy zachowań windykacyjnych oraz wzrost wartości udzielonych kredytów. Na niektórych z naszych rynków zwiększył się również spadek wartości kredytów, na co odpowiedzieliśmy zaostrzając część warunków ich udzielania.

Wprowadziliśmy szereg działań, w tym promocje dla klientów oraz ułatwienia w udzielaniu kredytów dla wybranych osób w celu odwrócenia niedawnego spowolnienia wzrostu. Towarzyszyć temu będzie ekspansja geograficzna oraz wprowadzanie nowych produktów i kanałów sprzedaży. Zainwestujemy również w nowe kampanie marketingowe, opracujemy nowe instrumenty wspierające wzrost i poprawę produktywności naszych agentów.

Silny wzrost udzielanych kredytów w 2013 i w pierwszej połowie 2014 przyniósł skutek w postaci 15% wzrostu średnich należności netto, co z kolei wygenerowało poprawę przychodu o 13%. Zgodnie z oczekiwaniami, zauważyliśmy pewien spadek przychodów i spodziewamy się kontynuacji tego trendu w 2015, ze względu na wzrost liczby klientów biorących większe i dłuższe kredyty oraz kredyty o preferencyjnych cenach. Niemniej jednak, spodziewamy się kontynuacji silnego trendu wzrostowego przychodu.

Jakość kredytów jest dobra. Pozostając na poziomie 28,1%, utrata wartości w Grupie wyrażona jako procent przychodu odpowiada wynikowi osiągniętemu po pierwszym półroczu 2014 i pozostaje w docelowym zakresie 25% do 30%.  W połowie roku zaostrzyliśmy kryteria udzielania kredytów w niektórych przypadkach w Czechach, na Słowacji i w Rumunii w celu redukcji utraty wartości kredytów, która wzrosła ponad nasze widełki docelowe. Mimo iż utrata wartości kredytów jest nieco ponad normą w Meksyku, poziom ten nie daje nam powodów do niepokoju.

Nadal ściśle pilnowaliśmy kosztów, a nasz wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się rok do roku o kolejne 0,7 punktu procentowego do 38,8% po uwzględnieniu 5,5 mln GBP kosztów dalszego rozwoju na nowych rynkach – litewskim i bułgarskim – oraz 3,5 mln GBP kosztów rozruchu w Hiszpanii oraz marki Hapi Pożyczki. Wskaźnik kosztów do dochodów skorygowany o te dwie ostatnie nowe inwestycje poprawił się i wynosi 38,3%, co stanowi obniżkę o 1,2 punktu procentowego w stosunku do roku 2013. Koszty centralne obejmowały koszty przejęcia MCB wynoszące 1,1 mln GBP.

Znacząco obniżyliśmy koszt finansowania przez refinansowanie euroobligacjami po niższych stawkach Koszty finansowe były zgodne z tymi w roku 2013, z korzyścią w postaci zrównoważenia kosztów wyższymi pożyczkami w celu finansowania wzrostu przychodów oraz zakupów.  Koszty prowizji agentów, zależne w dużej mierze od windykacji, by wspierać odpowiedzialne udzielanie pożyczek, wzrosły o 13% do 90,8 mln GBP, co jest mniej więcej zgodne z rozwojem działalności.

Wyniki w segmentach

Poniższa tabela przedstawia nasze wyniki na każdym z naszych rynków, pokazując wpływ naszych inwestycji w nową działalność oraz słabsze kursy wymiany walut w stosunku do funta szterlinga:

 

Podany zysk za rok 2014

Zmiana zysku bazowego

Koszty nowej działalności

 

Słabsze kursy wymiany walut

Podany zysk za rok 2013

 

mln GBP

mln GBP

mln GBP

mln GBP

mln GBP

Polska-Litwa

71,0

16,4

(3,8)

(3,9)

62,3

Czechy-Słowacja

24,3

(4,7)

-

(3,5)

32,5

Węgry

24,0

6,3

-

(1,7)

19,4

Rumunia-Bułgaria

4,9

5,4

(3,2)

(0,4)

3,1

Meksyk

16,5

3,5

-

(1,5)

14,5

Hiszpania

(2,0)

-

(2,0)

-

-

Koszty w Wlk. Brytanii

(15,2)

(1,5)

-

-

(13,7)

Zysk przed opodatkowaniem

123,5

25,4

(9,0)

(11,0)

118,1

Słabsze kursy wymiany walut miały istotny wpływ na zysk podany za rok 2014. Te walutowe przeciwności utrzymały się w roku 2015 i aktualne kursy wymiany są niższe niż efektywne kursy służące do przeliczania zysków w 2014 r.

Oryginalny raport, w języku angielskim, dostępny jest pod adresem: http://www.ipfin.co.uk/~/media/Files/I/IPF-Refresh/Attachments/presentations-and-publications/statement/25-02-2015.pdf

Pliki do pobrania