Komunikaty prasowe

Badanie "Polska lokalna"
15 lut 2018, 06:30

Życie w Polsce lokalnej – skromne, ale coraz lepsze

Polacy z małych i średnich miejscowości najczęściej deklarują, że wystarcza im na podstawowe potrzeby, ale na poważniejsze zakupy muszą oszczędzać. Co trzecia osoba zauważyła poprawę swojej sytuacji finansowej w ostatnim czasie, są to głównie członkowie rodzin wielodzietnych – wynika z badania przeprowadzonego dla Provident Polska.

W miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców żyje w Polsce ok. 72 proc. ludności. Sytuacja finansowa tych osób jest zróżnicowana, jednak spora grupa odczuła w ostatnim czasie jej poprawę  – takie wnioski płyną z badania „Portret finansowy Polski lokalnej” przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18+ zamieszkałych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców, które zostało wykonane na zlecenie Providenta, największej instytucji finansowej udzielającej pożyczek pozabankowych.

Ponad jedna trzecia mieszkańców małych i średnich miejscowości zadeklarowała, że w ciągu minionych dwóch lat ich sytuacja finansowa się poprawiła, przy czym w grupie beneficjentów programu 500 plus jest to niemal 50 proc. Natomiast pamiętajmy, że w przekroju całej populacji grupa beneficjentów nie jest duża – mówi Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska. – Ponad 40 proc. mieszkańców małych i średnich miejscowości twierdzi, że ich sytuacja w ciągu minionych dwóch lat nie uległa zmianie, zaś co czwarty zauważył pogorszenie. W tej ostatniej grupie dominują osoby samotnie wychowujące dziecko oraz osoby starsze i samotne – dodaje.

Duża aktywność finansowa

Na szczegółowe pytanie o sposób gospodarowania dochodem ponad 20 proc. respondentów odpowiedziało, że wystarcza im na wszystko i jeszcze oszczędzają na przyszłość. Podobna grupa przyznała, że również nie musi stosować żadnych wyrzeczeń, jednak nie oszczędza. Ok. 40 proc. badanych, czyli najliczniejsza grupa stwierdziła, że żyje oszczędnie i dzięki temu wystarcza im na wszystko. Dochody co dziesiątego mieszkańca miejscowości do 100 tys. osób wystarczają jedynie na podstawowe potrzeby. Natomiast mniej niż co dwudziesty ma problemy ze sfinansowaniem niezbędnych wydatków.

Mieszkańcy małych i średnich miast w znakomitej większości dobrze radzą sobie z gospodarowaniem swoimi budżetami, bez względu na ich zasobność. Są też dość aktywni na rynku finansowym. 65 proc. z nich opłaca dobrowolnie ubezpieczenie (tu duża część to rolnicy), 63 proc. zadeklarowało posiadanie oszczędności, zaś 46 proc. spłaca obecnie raty kredytu lub pożyczki, natomiast coraz rzadziej są one znaczącym obciążeniem dla ich budżetów – mówi Anna Karasińska. – Większą popularnością cieszą się kredyty i pożyczki bankowe. Jednak spora grupa, bo 12 proc. wszystkich respondentów przyznała, że korzystała bądź ktoś z ich gospodarstwa domowego korzystał z usług firmy pożyczkowej – dodaje. 

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Providenta wynika, że średnie dochody w miastach do 100 tys. mieszkańców przekraczają 1700 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Najwyższe są w woj. małopolskim i śląskim – ponad 2,2 tys. zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Średnie dochody powyżej 2 tys. zł na osobę zadeklarowali także mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W Polsce centralnej i północnej jest to kwota przekraczająca 1700 zł, zaś w województwach wschodnich wynosi średnio 1475 zł.

 

O badaniu „Portret finansowy Polski lokalnej”

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20.12.2017 – 2.01.2018 metodą CATI na reprezentatywnej próbie n=862 Polaków w wieku 18+ mieszkających w miastach do 100 tys. mieszkańców. Badanie przeprowadziła firma Danae na zlecenie Provident Polska.

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Dyrektorka Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej, Rzeczniczka Prasowa