Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
18 paź 2018, 10:34

International Personal Finance Wyniki za III kwartał 2018 r. 18 października 2018 r.

International Personal Finance plc specjalizuje się w oferowaniu pożyczek konsumenckich, z których korzystają ponad 2 miliony klientów na 11 rynkach. Prowadzimy największy na świecie biznes pożyczek z obsługą domową oraz wiodącą firmę branży fintech, IPF Digital.

 

 

Najważniejsze informacje:

  • Wzrost wartości udzielonych pożyczek w III kwartale o 6%

                - Wzrost wartości pożyczek udzielonych przez IPF Digital o 39% – dalszy silny wzrost przychodów brutto oraz dobre wyniki operacyjne

                - Wzrost wartości pożyczek z obsługą domową w Meksyku o 13% – strategia ekspansji przełożyła się na dalszy wzrost

                - Spadek wartości pożyczek z obsługą domową w Europie o 7% – wyniki operacyjne zgodne z przewidywaniami rocznymi
  • Dobre zarządzanie jakością udzielonych pożyczek oraz zbiórką – wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodu w ujęciu rocznym na poziomie Grupy wyniósł 25,2% (I półrocze 2018 r.: 25,5%)
  • Silna pozycja w zakresie finansowania działalności – wartość środków zabezpieczonych w celu finansowania działalności na dzień 30 września 2018 roku wyniosła 226 mln GBP
  • Konsultacje nad projektem ustawy wprowadzającej zmiany do obowiązującej ordynacji podatkowej w Polsce

Przegląd wyników Grupy za III kwartał

Z powodzeniem kontynuowaliśmy realizację naszej strategii i jako Grupa osiągnęliśmy dobre wyniki za III kwartał. Wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 6% dzięki wynikom naszych biznesów ukierunkowanych na wzrost, czyli IPF Digital i biznesu pożyczek z obsługą domową w Meksyku. Wyniki te zostały częściowo zrównoważone przez spadki na naszych ukierunkowanych na zysk europejskich rynkach z obsługą domową. W dalszym ciągu dobrze zarządzamy jakością udzielonych pożyczek oraz zbiórką a wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodu wzrósł od połowy roku o 0,3 p.p. do poziomu 25,2% dzięki lepszym wynikom na nowych rynkach IPF Digital.

Pożyczki z obsługą domową w Europie (Home Credit)

Nadal skupiamy się na udoskonalaniu zrównoważonego rozwoju naszych rynków z obsługą domową w Europie poprzez tworzenie bardziej nowoczesnych, wydajnych i jakościowych procesów biznesowych. Wartość udzielonych pożyczek w ujęciu rok do roku spadła o 7%, co było zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodu w ujęciu rocznym wyniósł 17,8%, tak jak w pierwszym półroczu. Wpływ na to miała jakość portfela pożyczek, która utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie, oraz dobre wyniki zbiórkowe osiągane przez naszych doradców i korzyści płynące z kontynuowania intensywnych działań w zakresie odzyskiwania należności. 

Cały raport: International Personal Finance, Q3 2018 trading update

Pliki do pobrania