Komunikaty prasowe

Barometr Providenta
Co z tym hajsem?!
21 paź 2019, 10:20

Barometr Providenta: Studenci najwięcej wydają na zakwaterowanie

Infografika portfel studenta

Miesięczny budżet większości studentów nie przekracza 1500 złotych. Jak pokazują wyniki badania Barometr Providenta, największym obciążeniem są wydatki na wyżywienie, zakwaterowanie oraz rachunki.

Dla wielu młodych ludzi studia to pierwsze doświadczenia w samodzielnym zarządzaniu budżetem. Rozpoczęcie nauki na uczelni wyższej często wiąże się z przeprowadzką, opłatą czesnego czy przejęciem od rodziców chociaż części kosztów utrzymania. Studenci, rzuceni na głęboką wodę, uczą się zarządzania domowym budżetem na swoich błędach.

Życie na własny rachunek

Studenci chętnie korzystają z finansowego wsparcia rodziców. Pieniądze od rodziny dostaje aż 45 proc. badanych. Z tego źródła finansowania  często korzystają studiujący dziennie. W przypadku studentów zaocznych i wieczorowych odsetek ten nie przekracza 25 proc. Jak pokazują wyniki Barometru Providenta, młodzi ludzie chcą być samodzielni i już na studiach mają pierwsze własne dochody. Ponad połowa z nich pracuje dorywczo, a co czwarty znalazł już stałą pracę. Forma zatrudnienia zależy od trybu studiów. Studenci dzienni najczęściej jedynie dorabiają do swojego budżetu, natomiast zaoczni preferują stabilne wynagrodzenie. Młodzi ludzie, którzy uczą się wieczorowo, niemal równie chętnie wybierają obie formy zatrudnienia. Dodatkowo żacy często są wspierani przez swoje uczelnie. Niemal 24 proc. badanych otrzymuje stypendium naukowe, a prawie 22 proc. – socjalne.

Zmieścić się w budżecie

Niemal 60 proc. studentów swoje miesięczne wydatki musi ograniczyć do 1500 zł, a tylko jeden na trzech dysponuje kwotą w przedziale 1501 – 3000 zł. Uśredniając, dochody studenckie wynoszą 1518,72 zł.. Największymi funduszami mogą pochwalić się mieszkańcy miast powyżej 50 tys. – ich miesięczny budżet średnio sięga 1617,23 zł.

- Jak pokazują wyniki Barometru Providenta, największym budżetem rozporządzają badani, którzy ze względu na tryb studiów mogą rozpocząć pracę zawodową. Dlatego też studenci dzienni muszą bardziej liczyć złotówki w swoim portfelu, ale też częściej wspierają się jeszcze budżetami rodzinnymi. Dochód deklarowany przez 70 proc. studentów z tej grupy nie przekracza 1500 zł. Wśród badanych studiujących zaocznie i wieczorowo, odsetek ten wynosi odpowiednio 26 proc. i 45 proc. - podkreśla Anna Karasińska, Ekspert ds. Badań Rynkowych w Provident Polska. – Różnicę w budżecie widać także między magistrantami, którzy często łączą naukę z pracą, a tymi, którzy są na studiach licencjackich. Starsi żacy mają średni miesięczny dochód o ponad 300 zł wyższy niż ich młodsi koledzy.

Polscy studenci, pytani o trzy najważniejsze pozycje w swoim budżecie, najczęściej wskazywali na koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz rachunków. Zakup jedzenia jest znaczącym wydatkiem dla 71 proc. badanych i przeciętnie kosztuje 544,50 miesięcznie. Kwestie mieszkaniowe, średnio pochłaniające 804,60 zł, w dużym stopniu obciążają budżet niemal połowy studentów, a opłaty za media w kwocie 492,30 zł są bardzo istotne dla 38 proc respondentów.

Na edukację badani przeciętnie przeznaczają 528,60 zł miesięcznie. Ważnym wydatkiem w studenckim budżecie jest także rozrywka, która wynosi średnio 377,30 zł i ubrania, które średnio kosztują 366,50 zł miesięcznie. Co ciekawe, studenci, którzy posiadają własny samochód, wydają na jego utrzymanie niemal 600 zł miesięcznie.

Oszczędności na przyszłość

Mimo skromnych budżetów, aż 84 proc. badanych studentów regularnie odkłada jakąś sumę pieniędzy. Najczęściej są to niewielkie kwoty - 35 proc. z nich miesięcznie oszczędza nie więcej niż 100 zł, a 37 proc. na przyszłość odkłada sumę pomiędzy 101 a 300 zł. Na poziom oszczędności wpływ ma płeć badanych. Mężczyźni częściej niż kobiety oszczędzają i odkładają większe kwoty.

- Nasze badania potwierdzają, że niemal połowa badanych pieniądze zbiera po prostu na przyszłość, ale niektórzy studenci mają już sprecyzowane cele. 37 proc. oszczędza na wakacje, natomiast co czwarty buduje już wkład na własne mieszkanie – mówi Karolina Łuczak, kierownik biura prasowego i komunikacji wewnętrznej w Provident Polska. - Co ciekawe niektórzy studenci myślą już o emeryturze. Na starość pieniądze odkłada 3 proc. badanych.

27 proc studentów deklaruje, że gdyby miało dodatkowe 10 tys. złotych, odłożyłoby je na konto bankowe lub lokatę. Co piąty wyjechałby na wakacje, a 15 proc. kupiłoby samochód. W sprzęt elektroniczny zainwestowałoby 5 proc. badanych.

Co z tym hajsem robią studenci?

Temat wydatków studenckich podjęli youtuberzy z edukacyjnego kanału „Co z tym hajsem!?”. W najnowszym odcinku Szymon i Maksym zaprezentowali rozmowy ze znajomymi na temat studenckiego budżetu. Podobnie jak w przypadku Barometru Providenta, wynika, że do najważniejszych obciążeń finansowych studentów należy wyżywienie. Dodatkowo, większość ze studentów stwierdziła, że to właśnie na jedzenie wydaje za dużo i chciałaby to ograniczyć. Młodzi ludzie wskazywali także, że mają problemy z odkładaniem pieniędzy, a oszczędności najchętniej przeznaczyliby na wakacje.

 

O badaniu

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie na panelu internetowym zrealizowała firma DANAE Sp. z o.o. w dniach 11-15.09.2019 na ogólnopolskiej próbie n=920 studentów I i II stopnia.

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Kierownik Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej Rzeczniczka Prasowa
Zdjęcie Magda Maślana

Magda Maślana

Ekspert ds. PR