Komunikaty prasowe

Barometr Providenta
30 paź 2019, 09:42

Barometr Providenta: Rosną oszczędności Polaków

Infografika - jak oszczędzają Polacy

Polacy odkładają coraz wyższe kwoty na przyszłość. Ponad 60 proc. respondentów badania Barometr Providenta ma oszczędności, które dają im poczucie bezpieczeństwa. To średnio 13 000 złotych, czyli o ponad 4000 złotych więcej niż w ubiegłym roku.

Oszczędności dają poczucie bezpieczeństwa. Taki wniosek wypływa z tegorocznego badania Barometru Providenta. Zdecydowana większość pytanych – niemal 90 proc. – twierdzi, że warto odkładać na przyszłość. To o 11 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Deklaracje przekładają się na realne oszczędności Polaków. Aż 61,4 proc. respondentów wskazało, że odłożyli kwotę pieniędzy, dzięki której czują się bezpiecznie na wypadek nieprzewidzianych wydatków. Jeszcze rok temu ten odsetek nie przekraczał 50 proc.

Ważna jest poduszka bezpieczeństwa

O większej przezorności Polaków świadczy także wzrost kwoty oszczędności, którą uznają za wystarczającą. W 2018 roku respondenci Barometru Providenta deklarowali, że poczucie bezpieczeństwa w ich sytuacji życiowej daje im średnio 8 400 złotych. W tym roku jest to aż 13 000 złotych. Natomiast 16,4 proc. badanych stwierdza, że oszczędności powinny przekraczać 20 000 złotych.

- Kwota ta stale rośnie od 2016 roku. Wtedy wystarczała nam poduszka bezpieczeństwa w wysokości średnio 3 240 złotych – podkreśla Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska. – Na zmiany wpływ może mieć nie tylko większa finansowa ostrożność Polaków, ale także większa zasobność naszych portfeli oraz niestety zauważalny przez Polaków wzrost cen. Z jednej strony mamy już co odłożyć, z drugiej nasze potrzeby są coraz większe i coraz więcej kosztują – dodaje.

Preferowana suma oszczędności w dużym stopniu zależy od wieku respondentów. Co piątemu badanemu w wieku 18-24 lata poczucie bezpieczeństwa dają środki w wysokości 1 000 złotych. Badani pomiędzy 25 a 39 rokiem życia najpewniej czują się z oszczędnościami sięgającymi 5 000 złotych. Natomiast największy odsetek respondentów powyżej 50. roku życia chciałby mieć odłożone na przyszłość powyżej 10 000 złotych.

Zebranie środków, które dają poczucie bezpieczeństwa, co piątemu badanemu zajmuje pół roku. Niewiele mniejszy odsetek badanych deklaruje, że zbudowanie poduszki bezpieczeństwa zajęłoby im rok. Natomiast 17,6 proc. uważa, że potrzebowałoby 2-3 miesiące, aby odłożyć taką kwotę.

Jak oszczędzają Polacy?

Zaledwie 4 proc. badanych twierdzi, że w ogóle nie oszczędza. Co trzeci badany odkłada co miesiąc określoną kwotę. Podobny odsetek nie ma strategii oszczędzania, ale nieregularnie gromadzi różne sumy. Niemal 30 proc. na przyszłość odkłada to, co zostanie im na koniec miesiąca. Niewiele mniej respondentów na czarną godzinę przeznacza niespodziewane zastrzyki gotówki, jak premie i nagrody.

- 31 października to Dzień Oszczędzania, który obchodzimy już od ponad 90 lat. To doskonała okazja, aby edukować na temat odkładania na przyszłość i racjonalnego zarządzania domowym budżetem - mówi Karolina Łuczak, kierownik biura prasowego i komunikacji zewnętrznej w Provident Polska. – Jak pokazują nasze badania, Polacy zdają sobie sprawę z korzyści długofalowego oszczędzania. Wielu z nich przeznacza na ten cel miesięcznie stałe kwoty lub odkłada dodatkowe dochody. Dzięki temu konsekwentnie powiększają swoje oszczędności i mają poczucie finansowego bezpieczeństwa­ – dodaje Karolina Łuczak.

O badaniu:

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez ASM – Centrum Badań

i Analiz Rynku, metodą CAWI na próbie N=1018 dorosłych Polaków, w dniach 11-15 października 2019 r.

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Dyrektorka Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej, Rzeczniczka Prasowa