Komunikaty prasowe

Raport GfK
24 lut 2020, 12:36

RRSO czy wysokość raty – na co częściej zwracają uwagę pożyczkobiorcy?

Ikonografika przedstawiająca wyniki badania "Finansowe nawyki pożyczkobiorców"

Odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii finansowych. 85 proc. Polaków dokładnie analizuje decyzję na temat zaciągnięcia zobowiązania. Najbardziej uważnie sprawdzamy, czy będzie nas stać na spłatę rat – wynika z badania Ipsos MORI na zlecenie Grupy International Personal Finance (IPF), właściciela Provident Polska.           

Decyzje dotyczące zobowiązań finansowych to złożony proces. Coraz więcej osób deklaruje, że poprzedza je dokładnym sprawdzeniem produktu i instytucji finansowej, a także oceną swoich możliwości. Zgodnie z wynikami badania, zdecydowana większość Polaków nie ulega impulsom i dokładnie rozważa decyzję o zaciągnięciu zobowiązania. Ponad 80 proc. twierdzi, że nigdy nie zaciągnęło pożyczki, o której wiedziało, że nie będzie w stanie jej spłacić. Dzięki temu większość z  nas bez problemu radzi sobie z płaceniem rat.

Decyzja o kredycie konsumenckim to przemyślana decyzja

Jak wynika z badania Ipsos MORI, 85 proc. respondentów z Polski bardzo uważnie rozważa możliwość zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Wśród osób w  wieku 65-75 lat, można zaobserwować tendencję do szczególnej ostrożności. W najmłodszych grupach wiekowych 18-24 lata i 25-34 lata, taka deklaracja jest rzadsza. Jednocześnie zaledwie 5 proc. badanych, którzy w ostatnim roku starali się o pożyczkę lub rozważają taki krok w ciągu następnych 6 miesięcy, zdecydowanie stwierdziło, że nie analizowało dokładnie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania.

- Podejmując decyzję finansową pod wpływem chwili, ryzykujemy, że zobowiązanie będzie dla nas zbyt dużym obciążeniem. Polscy konsumenci zdają sobie z tego sprawę. Cieszy fakt, że zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że nie pożycza pod wpływem impulsu– podkreśla Karolina Łuczak, kierownik biura prasowego i komunikacji wewnętrznej w Provident Polska. – W kształtowaniu takich postaw niezwykle ważna jest edukacja finansowa. Provident Polska od lat angażuje się w akcje promujące wiedzę na ten temat, szczególnie w zakresie odpowiedzialnego pożyczania. Zwiększanie świadomości finansowej daje wymiernie korzyści nie tylko konsumentom, ale także instytucjom finansowym – podkreśla Karolina Łuczak.

Jedną z podstawowych zasad bezpiecznego pożyczania jest rzetelne podliczenie dochodów i wydatków, a także sprawdzenie, jak potencjalne raty wpłyną na domowy budżet. Ponad 80 proc. badanych deklaruje, że nigdy nie zaciągnęło pożyczki, jeśli zdawało sobie sprawę, że będzie mieć problem z jej spłatą. Także w tym przypadku, to najstarsi wykazują się największą przezornością.

Dzięki racjonalnemu podejściu do pożyczania, aż 75 proc. badanych deklaruje, że bez problemu radzi sobie ze spłatą rat. Zaledwie 15 proc. stwierdziło natomiast, że w przeszłości miało trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Wysokość rat kluczowa dla konsumentów

W badaniu Ipsos MORI, zapytano respondentów także o czynniki, które rozważają, decydując się na pożyczkę. Niewątpliwie najważniejsza jest wysokość raty i jej wpływ na domowy budżet. Aż 68 proc. ankietowanych zadeklarowało, że bierze pod uwagę, czy będzie ich stać na spłatę. Niewiele mniejszy odsetek – bo 63 proc. – analizuje całkowitą kwotę, jaką będzie musiało spłacić. 57 proc. respondentów przed zaciągnięciem zobowiązania upewnia się, czy na pewno potrzebuje dodatkowych pieniędzy. Nieco mniejsza grupa badanych bierze pod uwagę techniczne parametry takie jak RRSO czy czas trwania umowy pożyczki.

- Z naszej perspektywy widzimy również, jak ważne dla konsumentów są także czynniki związane z samym procesem ubiegania się o pożyczkę oraz jej późniejszą obsługą – zauważa Karolina Łuczak. – Klienci najbardziej doceniają jej dostępność, ale ważne są dla nich także korzystne rozwiązania, które wyróżniają danego pożyczkodawcę na tle konkurencji, jak przykładowo wakacje kredytowe. Te elementy są istotne dla 1/5 respondentów – dodaje Karolina Łuczak.

Z badania wynika również, że 16 proc. ankietowanych ceni  reputację pożyczkodawcy, a dla 15 proc. istotna jest możliwość obsługi zadłużenia poprzez Internet lub aplikację. 10 proc. docenia natomiast szybkość realizacji usługi.

Na zlecenie Grupy IPF firma Ipsos MORI przeprowadziła ankietę online wśród osób dorosłych w wieku od 18 do 75 lat w siedmiu krajach. W ankiecie udział wzięło 4 001 osób (po 500 osób w Czechach, Rumunii, Hiszpanii, Meksyku i na Litwie, 501 w Polsce oraz 1 000 na Węgrzech). Badanie przeprowadzono między 23 a 30 października 2019 r. Z próby kwotowej uczestników wyodrębniono grupy ankietowanych w podziale na wiek, płeć, region geograficzny i status zawodowy. Dane ankietowe zostały skorygowane, aby odzwierciedlić rzeczywiste proporcje populacji w każdym kraju. Oprócz indywidualnych wyników dla każdego z siedmiu krajów uczestniczących w ankiecie, przedstawiliśmy również całkowitą sumę na podstawie „średnich krajowych”. Tutaj wyniki z każdego kraju mają taką samą wagę, a nie rzeczywiste proporcje populacji jak poprzednio.

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Dyrektorka Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej, Rzeczniczka Prasowa