Komunikaty prasowe

Barometr Providenta
10 mar 2020, 10:47

Kobiety bardziej niż mężczyźni odczuwają stres prosząc o podwyżkę

Kariera zawodowa daje Polkom dużo satysfakcji. Ponad 75 proc. z nich deklaruje, że lubi to, czym się zajmuje – czytamy w najnowszym badaniu „Polacy w pracy” przeprowadzonym na zlecenie Provident Polska. Zaledwie 35 proc. respondentek twierdzi jednak, że jest zadowolona ze swoich zarobków. Jednocześnie panie odczuwają silniejszy niż u mężczyzn stres, kiedy muszą zawalczyć o podwyżkę.

Respondentki badania przeprowadzanego na zlecenie Providenta przez Kantar Polska, deklarują większe zadowolenie z pracy niż przepytani w badaniu mężczyźni. Dla Polek ogólna rozmowa na temat pracy wiąże się ze zdecydowanie pozytywnymi emocjami. Sytuacja zmienia się po zadaniu szczegółowych pytań. Panie niżej niż panowie oceniają m.in. świadczenia pozapłacowe, atmosferę, możliwość awansu czy work-life balance w swojej firmie.

Co ważne, mają bardziej krytyczną opinię także na temat możliwości pracy zdalnej czy elastycznych godzin, jakie oferuje im ich organizacja. Za to dużo bardziej niż mężczyźni doceniają relacje z przełożonym, samodzielność oraz poczucie sprawczości podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Polubić swoją pracę

Niemal 40 proc. respondentek, opowiadając o swojej pracy, którą wykonuje, czuje zadowolenie. 14 proc. kobiet deklaruje dumę, natomiast 9 proc. - podekscytowanie. Podobne emocje towarzyszą respondentkom podczas rozmów o firmach, dla których pracują.

Kobiety cenią stabilizację i rzadziej niż mężczyźni myślą o zmianie pracy. 42 proc. respondentek zadeklarowało, że nie rozważa takich zmian. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 37 proc. Nie oznacza to jednak, że panie są w pełni zadowolone ze swoich zawodowych wyborów. Zaledwie 11 proc. respondentek zadeklarowało, że gdyby mogły jeszcze raz pokierować swoją karierą, nic by nie zmieniło. Natomiast 38 proc. twierdzi, że chciałoby zmienić wiele rzeczy.

- Badanie pokazuje, że praca jest niezwykle istotna dla kobiet. Świadczy o tym fakt, że ponad 70 proc. badanych Polek uważa, że robi coś ważnego dla innych, podobny odsetek uważa się za eksperta w swoim zawodzie – podkreśla Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych Provident Polska. – Jednocześnie kobiety wciąż częściej niż mężczyźni mają wrażenie, że nie są wystarczająco kompetentne, pomimo faktu, że są lepiej wykształcone – dodaje Anna Karasińska.

Zarobki największym problemem

Panie odczuwają również nierówności związane z wynagrodzeniem. Z jej wysokości zadowolonych jest zaledwie 35 proc. ankietowanych. Niewiele mniejszy odsetek respondentek uważa, że ich zarobki są niższe niż średnia dla danego stanowiska.

- Kobiety, mimo dużego zaangażowania w karierę, nie czują się odpowiednio wynagradzane za swoją pracę. Dlatego też jawność pensji w organizacji jest dla nich dużo ważniejsza niż dla mężczyzn. Niemal jedna trzecia z nich chciałaby znać widełki wynagrodzenia na swoim stanowisku. Wśród panów deklaruje tak ¼ - mówi Anna Karasińska. - Z drugiej strony kobiety dużo częściej niż mężczyźni zaniżają oczekiwaną pensję podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a później rzadziej dostają także premie – dodaje Anna Karasińska.

Polkom trudniej jest prosić podwyżkę niż ich kolegom z pracy. 53 proc. z nich czuje stres, gdy ma rozmawiać na ten temat ze swoim przełożonym, pomimo deklaracji o dobrych relacjach z szefem. Wśród mężczyzn ten odsetek jest o 10 pp. niższy. Jak pokazują wyniki badania „Polacy w pracy”, kobiety rzadziej dostają podwyżki, o które same wnioskują. Jednocześnie trochę częściej niż mężczyźni są doceniane z inicjatywy pracodawcy.

O badaniu

Badanie „Polacy w pracy” przeprowadzone zostało metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie osób zatrudnionych N=800 (z wyłączeniem działalności gospodarczych) w wieku 20-59 lat w lutym 2019 roku. Badanie przeprowadził Kantar Polska. 

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Dyrektorka Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej, Rzeczniczka Prasowa