Komunikaty prasowe

Nagrody i wyróżnienia
22 maj 2024, 09:37

Provident po raz czwarty wśród pracodawców działających na rzecz włączania i różnorodności

Diversity IN Check grafika

Zakończył się Miesiąc Różnorodności koordynowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas tegorocznej gali finałowej, która odbyła się 21 maja w Warszawie, zaprezentowano wyniki badania Diversity IN Check, a także opartą na nim listę 54 firm najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością oraz dbających o inkluzywność wewnątrz organizacji. Provident po raz kolejny znalazł się wśród wyróżnionych pracodawców.

Lider polskiego rynku pożyczkowego uczestniczy w badaniu Diversity IN Check od jego pierwszej odsłony w 2021 r. Celem inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest diagnoza stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych organizacji. Badanie opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards czy norma ISO 26000 i ISO 30415. Pomagają one firmom na całym świecie w przygotowywaniu strategii i raportów zrównoważonego rozwoju, wspierając ich działania w obszarze różnorodności i włączania. Pytania w kwestionariuszu Diversity IN Check, wypełnianym przez pracodawców biorących udział w programie, podzielone są na 5 obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi.

Jesteśmy jednym z pierwszych sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce, a kwestie związane z różnorodnością, równością i włączeniem (DEI) stoją u podstaw naszej działalności z zakresu ESG. Wszyscy nasi pracownicy są objęci procedurą „Różnorodność, Równość Szans”, a celem nadrzędnym naszej organizacji jest budowanie lepszego świata poprzez włączenie finansowe grup wykluczonych z perspektywy rynku – mówi Agnieszka Krajnik, Ekspertka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej w Provident Polska. – Udział w badaniu Diversity IN Check to dla nas okazja do zewnętrznej oceny naszych inicjatyw, zidentyfikowania mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, co zostało potwierdzone audytem przeprowadzonym przez ekspertkę z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Cieszymy się, że po raz kolejny zostaliśmy zakwalifikowani się do listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością, tym bardziej że do udziału zgłosiło się 77 firm, a certyfikację otrzymały tylko 54 – dodaje.

Efektem badania, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz czwarty, jest zestawienie pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością, dbaniu o inkluzję w organizacji i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej.

Wkrótce dostępny będzie również raport podsumowujący wyniki i kluczowe wnioski z IV edycji Diversity IN Check.

Więcej informacji na temat badania: https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Agnieszka Krajnik

Agnieszka Krajnik

Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej
Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Dyrektorka Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej, Rzeczniczka Prasowa